پایان نامه

تعیین اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : فهرست جداول     صفحه جدول (3-1): مشخصات پرسشنامه بر حسب شماره سوالات Read more…

By 92, ago
پایان نامه

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

  عنوان کامل پایان نامه :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی قسمتی از متن پایان نامه : چکیده: این پژوهش با هدف امکان سنجی اجرای بودجه­ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد Read more…

By 92, ago