عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-1-                 مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش ویژه‏ی نام تجاری (ابعاد ادراکی مصـرف‏کننده)

از اولین کسانی که درمورد‏ی مفهوم‏سازی ارزش ویژه‏ی نام تجاری از دیدگاه مصـرف‏کننده و با تأکید بر ابعاد ادراکی، فرضیاتی ارائه کرده می باشد، کلر[1](1993و1991) می‏باشد. او این فرض را کرده که ارزش ویژه‏ی برند، به دانشِ نام‏تجاری و بر مبنای مقایسه‏ی آن با یک محصول بی نامِ مشابه، بستگی دارد. او ارزش ویژه‏ی نام تجاری را به صـورت اثر متمایـز دانش مربوط به نام‏تجاری بر واکنش مصـرف‏کننده به بازاریابی آن نام‏تجاری، تعریف می‏کند (کلر، 1993). همچنین دانش نام تجاری را بر اساس دو بعد آگاهی و تصویر نام‏تجاری مفهوم سازی نموده می باشد. آگاهی، می‏تواند مشتمل بر به خاطر آوردن[2] نام تجاری (یادآوری غیر کمکی) و نیز  بازشناسی[3] نام تجاری ی(یادآوری کمکی) باشد. بر مبنای مدل کلر، تصویر نام‏تجاری، از مجموعـه‏ای از تداعی‏ها تشکیل می‏شـود که بر اساس مدل حافظه شبکه‏ای[4] با هم ارتباط دارند. هم‏چنین، این تداعی‏ها را بر مبنای سطح انتزاعی بودن‏شان می‏توان به سه سطح متفاوت تداعی یعنی مزایا، ویژگی‏ها و توجه تقسیم نمود. مدل کلر هم مانند سایر مدل‏ها مزایا و معایبی دارد. به عنوان مثال می‏توان بیان نمود که این مدل، اگرچه ارزش ویژه‏ی نام‏تجاری را مفهوم‏سـازی نموده می باشد اما رویکردی فاقد یک مبنای محکم نظری دارد. علاوه بر آن، در این مدل وجود چهارده عامل شناسایی شده می باشد که مشکل همبستگی درونی این عوامل را افزایش می‏دهد. درضمن، در این مدل نیز مسأله چگونگی تبدیل ارزش کیفی نام‏تجاری به واحد پولی، مطرح می باشد. به گونه کلی می‏توان این گونه مطرح نمود که کلر، مدلی برای ارزیابی نام‏تجاری ارائه کرده می باشد که هنوز توسط آزمون‏های تجربی ثابت نشده‌می باشد (کلر،1993).

همچنین بیل[5](1992) به دنبال کشف ارتباط بین تصویر و مفهوم ارزش ویژه‏ی نام‏تجاری بوده‌می باشد. به نظر او، تصویر نام‏تجاری[6] محرک ارزش ویژه نام و نشان می باشد، در حالی که ارزش ویژه‏ی نام‏تجاری با ابعاد مالی و ارزش‏گذاری آن سر و کار دارد اما در نظر داشتن این امر که ارزش ویژه‏ی نام‏تجاری به وسیله‏ی ماهیت سازمان  به حرکت در می‏آید، سودمند می باشد؛ تصویری که در ذهن مصـرف‏کننده یا مشتری تأثیر بسته می باشد. شکل زیر ارتباط بین این دو مقوله را نمایش می‏دهد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Keller

[2] – Recall

[3] – Recognition

[4] – Network memory model

[5] – Beil

[6] – Brand image

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد