پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-   نیازمندیهای و ملزومات جهت پیاده سازی بورس الکترونیک

بررسیهای مربوط به تعیین نیازمندیهای و ملزومات جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران می تواند با روشهای استاندارد و یا دیدگاههای متفاوتی (روشهای تخمینی و سرانگشتی و…) انجام گردد، هرچند در نهایت همگی این مطالعه به دلیل منطقی بودن چنین فرآیندهایی همانند یک طرح امکانسنجی یا مدیریت پروژه می تواند دارای اصول ساختاری مشابهی باشد. چنانکه گفته گردید اصول اولیه و اصلی هر طرح چه در مرحله فرصت سنجی و امکانسنجی و یا حتی پیاده سازی و اجرا، تحت تاثیر یکسری استانداردهای جهانی قرار دارد. از آن جمله در مرحله امکان سنجی می توان به اصول UNIDO  که در نرم افزارCOMFAR    قابل ملاحظه و دسترسی می باشد تصریح نمود و یا در مرحله اجرا به اصول مدیریت پروژه متکی بود. در این پژوهش این نیازمندیها در یک نوع توجه متاثر از استاندارد، به سه بخش اصلی تقسیم شده می باشد که دسته بندی نیازها و ابزار می تواند به قرار زیر باشد:

۱ – سخت افزاری

2- نرم افزاری

3- نیروی انسانی متخصص

آن چیز که که مسلم می باشد اینست که کارکرد سازمان بورس (و البته هر سیستم دیگری نیز) از محیط خود نه تنها ایزوله نیست بلکه این سیستم (و نیز هر سیستم دیگر) به شرط ایجاد فرآیند بازخور و تنظیم و تطبیق خود با محیط امکان دوام پیدا می کند. پس در تحقق بورس الکترونیک تمام نیازها به شکلی متناسب ومشخص بایستی با محیط خود نیز ارتباطی تعریف شده داشته و دارای یکپارچگی باشند. براساس این نظریه که نشأت گرفته از دیدگاه سیستم های پویاست، محیط بایستی به درجه ای از رشد رسیده باشد تا اجرای طرحهای این چنینی درون آن امکانپذیر بوده و رسیدن به چنین هدفی را دارای کارآیی لازم نماید. به همین دلیل هرکدام از سه نیاز فوق الذکر را می توان در محیط اجرای بورس الکترونیک، همچنین در داخل آن مطالعه نمود (فیرچالد و همکاران[1]، 2004).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقق بورس الکترونیک به تغییرات و ابزاری جهت اجرا و پیاده سازی نیازمند می باشد. تغییراتی که در بردارنده فرآیندهای انتقال سازمان از حالت سنتی به شکل الکترونیکی می باشد. این تغییرات در بردارنده سه حوزه نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی متخصص می باشد. در ارتباط با تغییرات نرم افزاری سازمان بورس، دو بخش متأثر خواهد گردید. یک بخش فرآیند انجام معاملات می باشد و بخش دیگر مربوط به نرم افزار معاملات می باشد.

در بخش اول یا فرآیند انجام معاملات، نیاز به اجرای ابزار مدیریتی برای مهندسی مجدد تمام فرآیندها محسوس می باشد. مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری در داخل سازمان یکی از رویکردهایی می باشد در اینگونه موارد مورد توجه و بهره گیری قرار می گیرد. در حقیقت با اجرای رویکرد  BPR امکان مطالعه مجدد تمام فرآیندهای سازمان به وجود می آید و  فرآیندهای غیرکارآ و غیرمؤثر که ارزش افزوده ای برای سازمان ایجاد نمی کنند حذف یا جایگزین می گردد (گربر و ون سالمز[2]، 2001).

در ارتباط با بخش دوم یا تجهیز سازمان به نرم افزارهای معاملاتی نیز بایستی مدیریت ضمن پژوهش و مطالعه مناسبترین نرم افزار معاملاتی موجود را در موارد مشابه با در نظر داشتن ارزیابی اجرایی بودن و تخمین هزینه و حجم معاملات تهیه و نصب نماید. در این مورد امکان بهره گیری از روش الگوبرداری هست و عموما توسط کارشناسان پروژه های امکانسنجی پیشنهاد می گردد. خاطر نشان می گردد که در حال حاضر سازمان در حال جایگزینی نرم افزارهای Trader برای عملیات بازار، Post Trader  برای عملیات بعد از معاملات ATOS آرامیس از فرآورده های شرکت  ATOS  می باشد که با در نظر داشتن اینکه امکان اجرا در محیط Windows را دارد به سهولت می تواند با تغییرات مدنظر منطبق گردد (فان و همکاران[3]، 2000).

[1] – Fairchild et al.

[2] – Gerber & Solms

[3] – Fan et al.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

اهداف کاربردی

 • بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر تحقیقی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل بهره گیری باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران  با فرمت ورد