متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

رضایت شغلی باعث می گردد بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می گردد، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین گردد، روحیه فرد افزایش می یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند. عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می گردد که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب می باشد. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه پایین و عدم رضایت شغلی را بطور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند.

 

 

 

بعضی از شاخصهای روحیه پایین عبارتند از(قلی پور، 1390):

  • تشویش:

تشویش یک شرایط کلی می باشد که ناخشنودی فرد از شغل رانشان می دهد و ممکن می باشد به انحاء مختلف ظاهر گردد. فرد ممکن می باشد تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد، در محیط کاری خواب آلود گردد، فراموشکار گردد، در کار بی دقتی کند، از شرایط کاری شکایت کند، دیر سر کار حاضر گردد و یا غیبت کاری داشته باشد که همگی این شرایط بر سلامت ذهنی فرد تاثیر منفی بر جای می گذارد(قلی پور، 1390).

 

  • غیبت کاری

مطالعات نشان می دهد، کارکنانی که رضایت کمتری دارند احتمالا بیشتر غیبت می کنند. دو نوع غیبت هست، یکی غیبت غیر ارادی می باشد که به علت بیماری یا سایر علت های موجه و حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتد که غیر قابل اجتناب می باشد و ارتباطی با رضایت شغلی ندارد. دیگری غیبت اختیاری می باشد که ناشی از عدم رضایت شغلی فرد می باشد(دفت، 1389).

 

  • تاخیر در کار

تاخیر کاری همانند غیبت این باور را به وجودمی آورد که فرد از کارش ناراضی می باشد. این نشان می دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می دهد. وقتی هم که سرکار حاضر می گردد، بیشتر به تلفن های شخصی پرداخته و بطور کلی در پی اتلاف وقت می باشد. بعنوان نمونه دانشجویی که دیر سرکلاس حاضر می گردد نشانگر آن می باشد که از رشته تحصیلی یا نحوه تدریس استاد خود ناراضی می باشد(رابینز، 1391).

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد