عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

اختیار:

اگر بودجه ریزان در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و یا در مراحل آن اختیار لازم را نداشته باشند اجرا با مشکل روبرو خواهد گردید.سه بعد مهم از اختیار  هست:

اختیار قانونی:

فرآیندهای رسمی بودجه ریزی اغلب به صورت فشرده قانونمند می گردد. اصلاحات جدید در صورت تعارض با این قانون نمی تواند اجرا گردد.در بعضی دولتها بهره گیری بالقوه از ارزیابی عملکرد در بودجه توسط قوانین و مقررات منابع انسانی محدود می گردد.در بعضی دولتها به دلیل اینکه بودجه بر مبنای ورودی ها تنظیم و سازماندهی می گردد در مورد قوانین بهره گیری از اطلاعات عملکرد در بودجه دارای مشکل می باشند.به طوریکه بهره گیری حداقل از اطلاعات عملکرد در بودجه بر مبنای این واقعیت توجیه می گردد که بودجه بدون اطلاعات عملکرد تصویب می گردد.       (Andrews,2004,p:336)

اختیار رویه ای:

سنجش عملکرد و بهره گیری بالقوه از اطلاعات عملکرد اغلب در فرآیندهای بودجه موجود مورد غفلت واقع می گردد. مشخصه فرآیندهای موجود رویه های رسمی می باشد که به عنوان یک قاعده رفتار بودجه ریزی را ملزم می کند.

اجرای موفقیت آمیز اصلاحات نیازمند سازگاری مدل اصلاحات با این قوانینو رویه ها می باشد. در بعضی دولتها قوانین و رویه های موجود بر ورودی ها و تشریح دقیق فصول و مواد هزینه تاکیدمی کنند که این موضوع تأثیر بالقوه اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد را تضعیف می کند.

بسیاری از رویه های بودجه ریزی سنتی علی رغم تلاشهایی برای الزام تصمیم گیرندگان برای بهره گیری از اطلاعات حاصله از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد هنوز هست.

انعطاف در جابجایی بودجه ها یکی از رویه هایی می باشد که می تواند بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی تاثیر گذار باشد.یکی از ابعاد مهم بودجه ریزی عملیاتی فراهم ساختن شرایطی برای سازمانها برای تخصیص بودجه بر اساس صلاحدید خود می باشد.(young,2003,p:20)

 

اختیار سازمانی:

اختیارات سازمانی در ارتباط با بهره گیری از اطلاعات عملکرد متاثر از مقامات سیاسی می باشد و تصمیمات در ارتباط با تخصیص منابع اغلب در چارچوب اختیارات اخذ می گردد که علاقه چندانی به بهره گیری از اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد ندارد که این امر منجر به شکست اصلاحات خواهد گردید.

پذیرش:

مقاومت در برابر اصلاحات از جانب بعضی مقامات دولتی ، روسای بخشها وکارکنان ممکن استبزرگترین مانع برای اجرا واستفاده از سنجش عملکرد باشد .(kline,1997,p:47)

اگر بودجه ریزی عملیاتی توسط این گروها پذیرفته گردد به احتمال زیاد اجرا خواهد گردید . برای اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی ، مقامات دولتی ، مدیران اداری وکارکنان بایستی متقاعد گردند که بودجه ریزی عملیاتی در خور کوشش به مقصود کاهش هزینه ها و نیل به منافع کوتاه مدت و بلند مدت دولت واجتماع می باشند .

سه جنبه از پذیرش مورد نیاز می باشد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد