متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه

نیـازها و خواسته هایـی که بـرآورده ساختن شــان، مـوجب رضایت شغلـی افــراد می شوند، به کلی با انگیزه هایی که فرد را برای انجام کار مطلوب بر می انگیزد متفاوت می باشد برای اینکه افراد وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند، بایستی از کاری که انجام می دهند رضایت داشته باشند و فضایی دلخواه بر محیط کار حاکم باشد آنگونه که با کمال میل، پذیرای وظایف و مسئولیتهای خویش باشند. برای رسیدن به این وضعیت، بایستی برنامه ای را طراحی نمود تا افراد رضایت شغلی پیدا کرده و برای انجام وظایف و مسئولیتها، تمایل قبلی داشته باشند(دفت، 1389).

ایجاد شرایط مناسب : عـوامل گوناگونی موجب می گردد که فـرد به کار خود علاقه مند گردد و با اشتیاق آن را انجام دهد و یا از کاری گریزان گردد و با بیزاری به آن بپردازد.

افـراد زمانی نسبت به شغل شان احساس رضایت و علاقه مندی دارند و از انجام آن لذت می برند که :

1 – در کارشان مهارت دارند

2 – هنگام کار، حداکثر شایستگی و کارآمدی خود را بروز می دهند

3 – دستمزد دریافت می کنند

عوامل فوق که مربوط به خود فرد می باشد، بر عملکرد او تاثیر مثبت می گذارند. اما عوامل دیگری هست که می تواند سبب دلسردی و نارضایتی فرد گردد مانند(قلی پور، 1390) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 – سیاستها و مقررات اداری

2 – کاغذ بازی و بوروکراسی

3 – شرایط حاکم بر کار

این عوامل، از کنترل فرد خارج می باشد و نوعی فشار خارجی به شمار می آیند. برای اینکه افراد از انگیزه کافی برخوردار باشند و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند، بایستی به آنان فرصت داده گردد. بایستی شرایطی مناسب بر ایشان فراهم آید و پیش روی کاری که انجام می دهند، دستمزد کافی دریافت نمایند و دائما تشویق شوند. بایستی پذیرفت که عوامل خارجی، تاثیری جدی بر عملکرد افراد می گذارند و می توانند افراد را متحول کنند.

افزایش رضایت شغلی : بایستی شرایطی فراهم گردد تا افراد، نسبت به شغل خود احساس غرور و سر بلندی کنند و از انجام آن لذت ببرند و با تمام توان، به کار و فعالیت بپردازند. افراد هنگامی از شغل خود رضایت دارند که(رضائیان، 1390) :

1 – کارشان را هدفمند بدانند

2 – خودشان مسئول نتیجه کارشان باشند

3 – نسبت به نتیجه کار خود مطلع شوند

اختصار اینکه کارکنان بایستی احساس کنند که به کاری مفید و سازنده اشتغال دارند تا به رضایت و علاقه لازم و کافی دست یابند. آنها بایستی از اهمیت کار خود آگاه باشند و همواره بایستی فرصتی در اختیار داشته باشند تا شایستگی ها و قابلیت های خود را بروز دهند. کسب آگاهی لازم، درمورد جوانب گوناکون کار، موجب می شودکه افراد خود را کنترل کنند و هر چه بیشتر به سطح مطلوب، نزدیک شوند(دفت، 1389).

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی مطالعه موردی نیروی انتظامی استان لرستان می باشد

اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین برنامه ریزی مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین مدیریت مسیر شغلی و تحقق توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین رضایت شغلی و توسعه مسیر شغلی

مطالعه و تعیین ارتباط احتمالی بین تعهد مسیر شغلی و افزایش سطح رضایت با بهره گیری ازتوسعه مسیر شغلی

1-2    سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش

آیا میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی در نیروی انتظامی استان لرستان ارتباط قرار می باشد؟

سوالات فرعی پژوهش

آیا برنامه ریزی مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا مدیریت مسیر شغلی ارتباط مثبت بر تحقق توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا رضایت شغلی ارتباط مثبت با توسعه مسیر شغلی دارد؟

آیا تعهد مسیر شغلی سطح رضایت را با توسعه مسیر شغلی افزایش می دهد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی  با فرمت ورد