عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام بودجه ریزی بر مبنای هدف در امریکا:

این نظام یک روش مدیریتی رایج در بخش خصوصی بود که در دوره اول ریاست جمهوری نیکسون در وزارتخانه های بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش و رفاه اجرا شده بود . این نظام به دنبال آن بود که هدف گذاری را متمرکز کند و در عین حال به مدیران اجازه دهد تا نحوه دستیابی به اهداف را خود تعیین کنند.این نظام در پیگیری پیشرفت اهدافی که قبلاً مدیران و کارکنان روی آنها توافق کرده بودند تأکید می نمود. بطور رسمی مدیریت بر مبنای هدف در 18 آوریل سال 1973 با بخشنامه نیکسون رئیس جمهور آمریکا به 21 دستگاه اجرایی که 95% بودجه و کارکنان دولت را شامل می گردید ، کار خود را آغاز نمود مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی 10 تا 15 عنوان از مهمترین اهدافی که بایستی در سال آینده محقق گردد را پیشنهاد کنند که به این اهداف ، اهداف رئیس جمهوری اطلاق می گردید .هدف این کار شناسایی 100 هدف ریاست جمهوری بود . اداره مدیریت و بودجه تأکید داشت که این نظام بایستی با حداقل بوروکراسی ، حجم مستندات و کاغذ بازی اجرا گردد .موضوعات اصلی مورد بحث در جلسات شامل پیشرفت دستگاهها در دستیابی به اهداف ، مشکلاتی که توجه مدیریت ارشد را می طلبید و مطالعه هرگونه تغییر در اهداف بود . بعضی از الزامات اداره مدیریت و بودجه با هدف تسهیل پذیرش نظام جدید از سوی دستگاههای اجرایی حذف شدند . این اداره دستورالعملهایی را با هدف کمک به دستگاههای اجرایی در تهیه اهداف رئیس جمهوری ابلاغ نمود . برای این کار دستگاههای اجرایی بایستی مواردی همچون اهمیت اهداف ، قابل ارزیابی (اندازه گیری ) بودن ، قابل دستیابی بودن طی یک سال و بدون نیاز به تخصیص منابع بیشتر را درنظر می گرفتند . دستگاههای اجرایی بایستی بدون دخالت اداره مدیریت و بودجه این اهداف را تعیین و برنامه هایی با شاخصهای مشخص برای رسیدن به این اهداف طراحی می کردند . کلیه اهداف بایستی به واحدهای سازمانی که در قبال دستیابی به این اهداف پاسخگو هستند متصل می شدند . در سال اول هیچ ارتباط آشکاری میان نظام بودجه ریزی بر مبنای هدف و فرآیند بودجه ریزی مستقر نشد .علی رغم اینکه تا پایان سال اول 20 دستگاه از 21 دستگاه اجرایی اهداف رئیس جمهور را شناسایی و 18 دستگاه سیستمهای مطالعه پیشرفت را مستقر ساختند بسیاری از گامهای مهم دیگر دست نیافته باقی ماند .در دومین سال اجرا برای تأکید و تقویت مجدد این نظام مقرر گردید که اهداف با بودجه دستگاههای اجرایی مرتبط شوند . در ژوئن 1974 اداره مدیریت و بودجه از 21 دستگاه اجرایی خواست تا اهداف انتخاب شده را در نامه هایی که به پیوست آن در خواستهای بودجه ای خود را به اداره ارسال می کردند معین نمایند .این اهداف بایستی بطور مفصل در توجیهات بودجه ای دستگاهها مورد بحث و مطالعه قرار می گرفت .دستگاههای اجرایی بایستی آمادگی ارائه برآورد هزینه ها و زمان بندی مقدماتی تحقق شاخصها را حسب درخواست اداره مدیریت و بودجه ، دارا می بودند . اما دستگاههای اجرایی ملزم به ارائه برنامه های عملیاتی خود نبودند .

در آگوست 1974 نیکسون از مقام ریاست جمهوری امریکا استعفا نمود . استعفای نیکسون ، نظام مدیریت بر مبنای هدف را متأثر ساخت .با این تفاصیل این نظام به دلیل انفصال و جدایی آن با فرآیندهای موجود در تهیه و تنظیم بودجه و نیز معضلات موجود در شناسایی و ارزیابی اهداف صدمه دید .درخواست رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاههای اجرایی بر نتایج تمرکز کنند و نتایج را به گونه ای قابل اندازه گیری اظهار کنند ، باعث ساده ترشدن ارزیابی عملکرد نگردید .

هنگامیکه برای اولین بار دستگاههای اجرایی اهداف خود را به اداره مدیریت و بودجه ارسال کردند اهداف اغلب مبهم اظهار می شدند و به راحتی قابل اندازه گیری نبودند . مانند « جلوگیری از وقوع جرم در جامعه» یا « ارتقای جایگاه تجارت دریایی به بالاترین جایگاه در رقابت جهانی» بعضی از اهداف نیز ظرف مدت یکسال قابل دستیابی نبودند مانند « کشف راهی برای درمان سرطان » بعضی مقامات اداره مدیریت و بودجه و مسئولان اجرایی دریافتند که این نظام فرآیندی با ارزش برای مدیریت داخلی دستگاههای اجرایی می باشد که به شفاف سازی اهداف و فعالیتهای مربوط کمک می کند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد