عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف:

در این نوع بودجه ریزی که نظام بودجه ریزی طرح و برنامه آنرا رد میکنددر بعضی کشورها تحت عنوان«بودجه پاکتی» نامیده می گردد. بودجه ریزی برمبنای هدف ، بودجه ریزی با فرآیند جیره بندی از بالا به پایین می باشد که در آن اولویتها و محدودیتها در بالا، اساس انتخاب راهکارها در پایین می باشد.

این نوع بودجه ریزی با تکیه بر عقلایی بودن سیاسی از طریق زیر مطرح می گردد:

  • اجازه در موردتعیین سقفها،اولویتها و سطوح مصارف برای هر وزیر یا رئیس سازمان.
  • تفویض اختیار جهت تامین اعتبار پیشنهادهای جدید از منابع تعیین شده.
  • اجازه برای تامین اعتبار اضافی برای پیشنهادهای جدید از طریق حفظ محدودیتهای سیاسی.

(محمدطاهری،1389، 23)

نظام بودجه ریزی بر مبنای هدف اصولاً ابتکاری در جهت بهبود مدیریت دولت بود .هدف اصلی این نظام برقرای پیوند بین اهداف تعیین شده دستگاههای اجرایی و تقاضاهای بودجه ای آنها بود .این نظام که در سال 1973 توسط رییس جمهور وقت آمریکا نیکسون بنیان گذاری گردید فرآیندی را به وجودآورد تا مدیران دستگاهها در قبال دستیابی به خروجیها و نتایج مورد توافق مسئول باشند. (نجارصراف، 1384،36)

اساساً عملکرد به معنای فرآیندها و خروجیهای دستگاههای اجرایی تعریف می گردید . اما تلاشهایی نیز انجام گرفت تا عملکرد به معنای نتایج هزینه های دولت که امروزه تحت نام پیامد از آن دانسته می گردد تعریف گردد .

بهره گیری از بودجه ریزی عملیاتی را اولین بار کمیسیمن هوور در سال 1949 پیشنهاد نمود. در پاسخ به این پیشنهاد ،کنگره امریکا در اصلاحیه قانونامنیت ملی سال 1949 توصیه نمود بودجه عملیاتی در ارتش مورد بهره گیری قرار گیرد. در سال بعد در چارچوب قانون روشهای حسابداری بودجه بهره گیری از این روش در دولت فدرال الزامی گردید.

بدین ترتیب این نظام از سال 1950 در امریکا از طریق محاسبه هزینه واحد برای هریک از فعالیتها آغاز گردید و وزارت دفاع در همین چارچوب مجموعه ای از طبقه بندی های جدید را پیشنهاد نمود که قابل بهره گیری در تمامی خدمات دولتی بود.

به همین خاطر نظام بودجه ریزی در امریکا را مورد ارزیابی قرار می دهیم .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد