عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول:مبانی نظری پژوهش

2-1) تاریخچه بودجه :

بودجه از نظر لغوی در قانون مالی ایران از کلمه بوژت فرانسوی ( Bouyette) گرفته و سپس در زبان انگلیسی بنام (Budget) اقتباس شده می باشد و امروزه دیگر متداول فرانسویان نیست . )الماسی،1387 ، 15)

علت این امر آن می باشد که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در آغاز از کشور انگلستان شروع شده می باشد واژه بوجت یک واژه انگلیسی قدیم می باشد و به کیفیت چرمی اطلاق می شده می باشد که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند . بدین جهت آغاز کیف چرمی که محتوی صورت دخل و خرج دولت انگلیسی بوده و وزیر دارایی انگلیس آنرا با خود به پارلمان می برده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از آن کیف خارج می کرده و برای نمایندگان پارلمان تبیین می داده که بعدها این واژه را از خود کیف به محتویات آن تغییر معنی داد. .( الماسی، 1387، 15)

قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی بکار نمی رفته می باشد و پس از آن زیرا قانون اساسی ایران از قوانین بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده و این واژه نیز همواره از قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فارسی گشته می باشد .بعضی از تعاریفی که در بحث بودجه هست بر جنبه سیاسی بودجه تأکید دارد . در این دسته تعاریف ریشه اصلی تنظیم بودجه را بایستی در عامل سیاسی جستجو نمود . بودجه بعد از تشکیل حکومتهای پارلمانی شکل گرفت یعنی از زمانیکه حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولت از طریق سازوکارهای نمایندگی مجلس تحقق پیدا نمود .( الماسی،1387 ، 39)

اهمیت دادن و تأکید بر تأثیر سیاسی بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانین اساسی حکومتهای پارلمانی و تصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه تحت عنوان قانون محاسبات عمومی شده می باشد . بعضی دیگر از تعاریف بر جنبه های رشد اقتصادی و مالی بودجه تأکید دارند . این تأکید بعد از گذار از اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت پذیرفت . در این دوران با گسترش و اخذ فعالیتها و عملیات دولت حجم بودجه ها نیز به سرعت افزایش پیدا نمود و در نتیجه تغییر و تحولات بودجه ای نیز در دو زمینه نظری و عملی به شدت به تحولات اقتصادی مالی پیوند خورد .

دو پدیده مهم در طبیعت هست که از لحاظ ارتباط با فن بودجه نویسی بسیار اساسی بوده و علت وجودی بودجه را تبیین می کند .

ضرورت تهیه بودجه:

واقعیت اول: محدود بودن منابع اولیه و امکانات مادی موجود در طبیعت می باشد که مقادیر آن ثابت می باشد و این محدودیت به افزایش جمعیت شدیدتر می گردد .

واقعیت دوم: نامحدود بودن نیازهای بشر در زندگی اجتماعی می باشد .

تضاد دو واقعیت مذکور نامعادله « منابع < نیازها » را به وجود آورده و مانعی را در راه تأمین حداکثر نیازهای بشر ایجاد کرده می باشد .( الماسی،1387 ، 40)

بشر در مقابله با مشکل ارضای نیازهایش از قوه تعقل ، قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش بینی خود بهره گیری کرده و با توسل به برنامه ریزی کوشش کرده می باشد تا با بهره گیری از حداقل منابع حداکثر بهره برداری را بدست آورده و به حد مطلوبی از نیازهایش دست یابد .او برای حصول این مقصود از ابزار بودجه ریزی بهره گیری می کند لذا بودجه به معنی عام آن تخصیص منابع و امکانات موجود برای تأمین حدمطلوب نیاز می باشد .پس از نظر علم مدیریت ، بودجه ریزی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود جهت کسب حد متناسبی از رضایت در تأمین نیازها می داند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای شناخت مفاهیم قانونی مربوط به بودجه،در نظر داشتن قانون اساسی ،قانون محاسبات عمومی کشور،قانون برنامه و بودجه،قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین،قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون نظام متناسب پرداخت کارکنان دولت و سایر قوانین موضوعه لازم است.

بودجه دولت از لحاظ حجم و عظمت بزرگترین سند مالی و از لحاظ اهمیت مهمترین عامل مستقل و پویا در سطح اقتصادی می باشد که جهت اداره و پیشرفت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و روابط بین الملل و در یک کلمه توسعه کشور بکار گرفته می گردد . این سند از لحاظ مقدار نسبی و حجم و ترکیب اقلام درآمدها و هزینه ها مهم بالایی می باشد .

مطالبی که از نظر گذشت به صورت اجمالی در ارتباط با شکل گیری بودجه و جایگاه آن  در حاکمیت مطرح گردید . از بودجه تعاریف متفاوتی مطرح گردیده می باشد که هر حکومت و نظام اداری بنا به نوع دیدگاه و روش اجرای بودجه آن را تعریف کرده می باشد . در زیر به بعضی از تعاریف بودجه تصریح می گردد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد