عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-   فرضیه‏های پژوهش:

فرضیه اصلی:

شخصیت نام تجاری بر اعتماد،  دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.

فرضیه های فرعی:

 1. شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 2. شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 3. شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 4. شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نظری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 5. شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 6. شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 7. شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.

 

 

1-2-   مدل پژوهش:

متغیرهای پژوهش در غالب مدل  مفهومی زیر ترسیم شده می باشد 

مدل پژوهش برگرفته از مقاله لوئیس و لومبارت (2010) می باشد.

 

 

 

1-3-   قلمرو پژوهش

الف)  قلمرو موضوعی:

این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت بازاریابی می باشد.

ب)  قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی پژوهش شامل مصرف کنندگان مواد شوینده شهر تهران می­باشد.

ج) قلمرو زمانی :

پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به آذر ماه سال 1392 هجری شمسی می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

 • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
 2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
 3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

 • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

 1. صنعت مواد شوینده
 2. صنعت های مشابه
 3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد