پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-   تعریف متغیرها و واژه های کلیدی پژوهش:

تعریف نظری:

بورس الکترونیک:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بورس الکترونیک، به نوعی در زیر مجموعه تجارت الکترونیکی قرار دارد. تجارتی که در آن تبادل کالا، خدمات یا اطلاعات برعهده اینترنت یا هر شبکه رایانه ای می باشد. البته این تجارت، اصول و مبانی تجارت قدیمی را نقض نمی کند بلکه با ابزار جدیدی آن مهم را انجام می دهد.

این نوع تجارت منجر به آسایش خریدارن و فروشندگان می گردد زیرا که آنها قادر ند هر وقت و هرجا که بخواهند از طریق اینترنت، محصولات مختلف را دیده و قیمت و ویژگی های آن را با یکدیگر مقایسه و در نهایت با اطلاعات مربوط تر تصمیم گیری کنند. (پیری و ایمانی برندق، 1387)

شاخه ساختاری:

علل و عواملی که ساختارهای سازمان را در معرض بحران قرار می دهند؛ آسیب های ساختاری نامیده می شوند. ساختارهای سازمانی مسیرها، کانالها و ظروفی هستند که فرآیندها وعملیات سازمانی در آنها جاری می شوند. شاخه ساختاری در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان میباشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی ومادی سازمان را می سازند(میرزایی اهرنجانی، 1371).

شاخه محتوا یا رفتار:

همانطورکه تصریح گردید ساختار به مثابه ظرف فعالیتها و حرکات سازمانی می باشد. محتوا یا ماده های که درظرف سازمان می ریزد، همان کار یا رفتار انسانهاست. پس محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل میدهد و فعالیتها و رفتارهای بشر نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده سازمانی انجام می پذیرند، برآیند کار و انرژی بشر و اهداف و ساختارهای سازمان در کارکردها یا وظایف اصلی سازمان تبلور پیدا می کند. در شناخت آسیب های رفتاری، کانون در نظر داشتن کارکردها و عملکردهاست و بایستی آن دسته از عواملی مطالعه گردد که کارکردهای سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدری صدمه می زنند که درسازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به گونه کلی از رشد سالم باز می دارند (میرزایی اهرنجانی، 1371).

شاخه زمینه یا محیط:

شاخه زمینه در تئوری سه شاخگی و در آسیب شناسی سازمانی جایگاه خاص دارد. اولاً مهمترین ویژگی، اهمیت وسعت و قدمت این شاخه نسبت به شاخه های ساختار و محتوا می باشد. در اهمیت زمینه و محیط همین بس که دو شاخه دیگر وجود و پیدا شدن خود را وابسته به شاخه محیط می دانند. مفهوم زمینه که در تئوری سیستمی معادل و مترادف مفهوم محیط می باشد، به قدری مهم می باشد که از سطح مفهوم به سطح تئوری ارتقاء یافته و امروزه محققین و تئوری پردازان نظریه های سازمانی، تئوری های مهمی درمورد محیط ارایه داده اند. اصلی ترین کار عوامل زمینه یا محیطی تنظیم روابط سازمان با سیستم های بالاتر از خود می باشد. زیرا هر سیستم یا سازمانی درجایگاه خاص خودش همواره با سیستم‌های بالاتر از خودش درکنش و واکنش دایمی می باشد و نسبت به سیستم های بالاترسیستم فرعی به شمار می رود. پس، همه علل و عواملی که موجبات برقراری، تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستم های اصلی تر را فراهم می آورند، زمینه یا محیط نامیده می شوند. پس، آسیب های زمینه­ای یا محیطی آسیب هایی هستند که ارتباط و تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و درست سازمان را با سیستم‌های همجوار محیطی اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران  می نمایند (میرزایی اهرنجانی، 1371).

 • تعریف عملیاتی :

یعنی یک متغیر مورد نظر چگونه سنجیده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • مطالعه عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

اهداف کاربردی

 • بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر تحقیقی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل بهره گیری باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران  با فرمت ورد