عنوان کامل پایان نامه :

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بودجه: بودجه عبارت می باشد از یک طرح مالی که در آن نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی می گردد .

  1. بودجه سندی می باشد که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد . مدت مزبور را سند مالیه می گویند و عبارت می باشد از یکسال شمسی .
  2. بودجه کل کشور برنامه مالی دولت می باشد که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول هدفهای دولت می گردد.

بودجه ریزی عملیاتی: بودجه عملیاتی عبارتست از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که ارتباط میان اندازه وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه رانشان می دهد.

بودجه ریزی افزایشی: بودجه ریزی افزایشی که به بودجه ریزی خطی یا بودجه ریزی کد موضوعی نیزمعروف می باشد این امکان را فراهم می کند تا بتوان تنها با افزایش ناچیز نسبت به آن چیز که در سال گذشته وجود داشته می باشد بودجه سال آینده خود را آماده نمود و نیازی به اهداف برنامه ای روشن یا تعیین شاخصی برای سنجش اثربخشی وکارآیی به مقصود اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی نیست.

بودجه ریزی بر مبنای هدف: نظام بودجه ریزی بر مبنای هدف اصولاً ابتکاری در جهت بهبود مدیریت دولت بود .هدف اصلی این نظام برقرای پیوند بین اهداف تعیین شده دستگاههای اجرایی و تقاضاهای بودجه ای آنها بود.

هزینه­ی محصول : فرآیندی می باشد که بوسیله آن هزینه نهادها (حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می­گیرد.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت : روشی می باشد که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده برای هر محصول می باشد که از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف اختصاص می­یابد.

هزینه : عبارت از پرداختهایی می باشد که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.

کارآیی : عبارتست از توانایی فردی در انجام کار بطور صحیح در مدت مطلوب و در محل مناسب. به بیانی دیگر نسبت بازده واقعی کمیت حاصل به بازدهی استاندارد از پیش تعیین شده ، کارآیی یا قدرت بازدهی می باشد.

اثربخشی : عبارت می باشد از اندازه درجه کیفیت و نیل به اهداف کار تعیین شده. یعنی اثربخشی نشان می دهد که تا چه اندازه از کارهای انجام شده ، با اهداف مورد نظر همسو بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

2- ارائه راهکارهایی به مقصود امکان پذیرنمودن اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1-4) فرضیات یا سئوالات پژوهش :

 (1): پذیرش بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (2): توانایی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 (3): اختیار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تاثیر دارد.

 

 (4): بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اختلاف معنی دار هست.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت ورد