شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-   مقدمه

پژوهش را می­توان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مساله­ای قلمداد شده می باشد. در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسش­نامه، روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه و روش­های آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شده­اند، مورد مطالعه قرار می­گیرد.

1-2-   روش شناسی پژوهش

در انتخاب نوع روش پژوهش حتماً بایستی در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با پژوهش تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و این که کاربردهای پژوهش برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی می باشد، تا پژوهش با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و سعید نهایی، 1386). نوع شناسی پژوهش، روش را برای روش شناسی آن مهیا می کند (علی احمدی و نهایی، 1386). ویژگی های این پژوهش به طورخلاصه به تبیین زیراست:

بر اساس ماهیت و روش، پژوهش‌های علمی را می‌توان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود. در پژوهش‌های توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع می باشد و می‌خواهد بداند وضع موجود چگونه می باشد و کوشش می کند به توصیف نظامند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را مطالعه کند.پژوهش‌های توصیفی را می‌توان به سه گروه پیمایشی، ژرفانگر و تحلیل محتوا تقسیم نمود (حافظ نیا، 1383).

با در نظر داشتن مطالب فوق، پژوهش جاری از نظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار می­گیرد و از نظر نوع، پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار داد. نظر به اینکه پژوهش جاری از آن دسته از ابزارهای گردآوری داده که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده مورد مطالعه بهره گرفته می باشد این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی می‌باشد و از آنجا که جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای پشتیبانی می گردد می‌توان آن را در گروه پژوهش‌های میدانی قرار داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد