عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-   متغیر­های پژوهش

مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته می باشد، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری گردد. متغیرهای مستقل و وابسته در پژوهش حاضر عبارتند از:

الف. متغیر مستقل پژوهش عبارتند از: شخصیت نام تجاری.

ب. متغیرهای وابسته پژوهش عبارت می باشد از: اعتماد اعتباری، اعتماد صفاتی، دلبستگی رفتاری، دلبستگی نظری، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر.

همچنین قابل ذکر می باشد متغیر های اعتماد ، دلبستگی و تعهد از یک سو  متغیر مستقل محسوب می شوند و از سوی دیگر متغیر وابسته بنظر می رسند.

1-2-   روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

روش­های گردآوری اطلاعات به گونه کلی به دو دسته تقسیم می شوند :

الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روش­های مطالعات کتابخانه­ای با ابزار­های: کتب، پایان نامه­های دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایتهای اینترنتی بهره گیری شده می باشد.

ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به مقصود تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از توجه مصرف کنندگان مواد شوینده ای که از فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر تهران خرید می نمودند نسبت به تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد ، دلبستگی و تعهد به نام تجاری از طریق  ابزار پرسش­نامه، اطلاعات جمع آوری شده می باشد.

3-4- جامعه­آماری پژوهش

یک جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مؤمنی، 1387).

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مصرف کنندگان مواد شوینده ای که از فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر تهران خرید نموده اند، می باشد. لذا جامعه آماری دارای ساختاری متجانس و یکپارچه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید