عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-   نمونه­آماری

از آنجا که تعداد افراد جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر زیاد می باشد، بنابر­این محقق نمونه‏گیری را امری ضروری دانسته، زیرا که انجام هر پژوهش مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد و امکان مطالعه کل جامعه به صورت سر­شماری وجود ندارد، لذا پژوهشگر با در نظر داشتن چنین واقعیتی از طریق نمونه­گیری، اطلاعاتی که با بهره گیری از تحلیل داده­ها پیرامون نمونه بدست آورده را از طریق استنباط آماری، به جامعه اصلی تعمیم خواهد داد که زیرا حجم جامعه در طول روز به گونه دقیق مشخص نیست و آمار دقیقی در دست نمی‏باشد، به مقصود انتخاب افراد نمونه پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده برای جامعه نامحدود بهره گیری شده می باشد که فرمول آن به شکل ارتباط (3-1) می باشد:

ارتباط (3-1):

در این فرمول:

n : حجم نمونهZ: مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان

سطح اطمینان 95/0 در نظر گرفته شده می باشد.

: سطح خطا   : دقت مورد نظر در پژوهش

P: نسبت موفقیت که معمولا 0.5 در نظر گرفته می­گردد.

در این پژوهش مقدار  بر اساس پژوهش­های مشابه 05/0 در نظر گرفته شده می باشد.

با در نظر داشتن فرمول فوق در سطح اطمینان 95 درصد و دقت 05/0، حداقل حجم نمونه برابر با 384.16 نفر تعیین گردید که برای اطمینان بیشتر حجم نمونه را 385  نفر در نظر گرفتیم.

همچنین بایستی به این نکته نیز توجه داشت که پرسش­نامه‌های تکمیل شده توسط 30 نفر در نمونه مقدماتی (پیش آزمون) در نهایت جزء نمونه آماری پژوهش حاضر، در نظر گرفته شدند.

1-2-   روش نمونه­گیری

در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین نامشخص بودن تعداد مصرف کنندگان مواد شوینده ای که از فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر تهران خرید نموده اند، از روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین 5 منطقه جغرافیایی شهر تهران بهره گیری شده می باشد. به این ترتیب که تهران را به 5 منطقه شمال و جنوب و غرب و شرق و مرکز تقسیم نموده و به نسبت برای هر منطقه 80 نفر در نظر گرفته گردید که از بین چند فروشگاه زنجیره ای هر منطقه تعدادی از مصرف کنندگان مواد شوینده به نسبت مساوی از بین زنان و مردان انتخاب شدند، به این گونه که کوشش گردید که بعد از غروب آفتاب که تقریبا تمامی قشرها و سنین به فروشگاه ها مراجعه می کنند، محقق نیز در آن وقت به این فروشگاه ها مراجعه کرده و کوشش نمود که ساختار مورد انتخابی وی جهت مطالعه نماینده ای از تمامی مشتریان این نوع فروشگاه ها باشد که به دلیل اینکه هیچ اطلاع قبلی از انتخاب شدن به عنوان نمونه مورد مطالعه از سوی مشتریان وجود نداشت می توان گفت که نمونه گیری مورد بهره گیری از نوع تصادفی بوده می باشد که این مهم باعث دقت نتایج خواهد گردید.

1-3-   قلمرو پژوهش

الف)  قلمرو موضوعی: این پژوهش از نظر قلمرو  موضوعی در حیطه مباحث مدیریت بازرگانی می باشد.

ب) قلمرو مکانی: این پژوهش از نظر قلمرو مکانی در کلیه فروشگاه های رنجیره ای در سطح شهر تهران می باشد.

ج) قلمرو زمانی: این پژوهش از نظر قلمرو  زمانی در دی ماه سال 1392 هجری شمسی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

  1. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  2. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  3. مطالعه تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کاربردی:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین بهره گیری کنندگان از پژوهش حاضر می توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. صنعت مواد شوینده
  2. صنعت های مشابه
  3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده با فرمت ورد