همسر عزیز و فداکارم که با گذشت و فداکاریهایش همیشه یار و یاور و مشوق راهم بوده است.
فرزندان دلبندم که امید زندگی را در دلم زنده نگه داشته‌اند.
تمام عزیزانی که همیشه مشوق و باعث دلگرمی من بوده‌اند و هستند.
سپاسگزاری
سپاس فراوان خدای را که تقدیر چنان شد تا روزگاری هر چند کوتاه در کنار دوستان و اساتیدی باشم که افکار بلندشان قله هایی نو، بردیدگانم گشودند تا بر فراز آن رازی از رازهای جهان را دریابم.
اینک که به یاری خداوند این پژوهش به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم از زحمات ارزنده استاد راهنمای گرامی‌ام جناب آقای دکتر محمد شعبانی که خالصانه و دلسوزانه با راهنمایی‌ها و دقت نظرهای تحسین برانگیزشان روشنی‌بخش راهم بودند تشکر و قدردانی نمایم. همچنین از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر مرضیه موغلی که مشاوره این پایان‌نامه را عهده‌دار شدند نهایت تشکر را دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه و کلیات

مقدمه 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-3- اهداف تحقیق(کلی و ویژه) 7
1-4- متغیر های تحقیق 7
1-5- فرضیه ها یا پرسش های تحقیق 7
1-6- هوش‌ مصنوعی‌ و هوش‌ انسانی ‌ 7
1- 7- معرفی شبکه عصبی مصنوعی 9
1-8- تاریخچه شبکه عصبی مصنوعی 10
1-9- چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم؟ 12
1-10- شبکه های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای سنتی 13
1-11- نورون مصنوعی 14
1-12- ساختار شبکه عصبی 15
1-13- کاربرد شبکه های عصبی 16
1-14- معایب شبکه های عصبی 17
1-14-1- تئوری شبکه های عصبی مصنوعی 18
1-14-2- پارامترها و مراحل طراحی ANN 20
1-14-3- شبکه های عصبی مصنوعی پیشرو 23
1-14-4- الگوریتم پس انتشار خطا با مومنتوم 24
1-15- معماری شبکه عصبی 28

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-16- شبکه عصبی چه قابلیتهائی دارد؟ 29
1-17- مفاهیم پایه در شبکه های عصبی مصنوعی 30
1-18- انواع شبکه های عصبی 30
1-18-1- شبکه عصبی پرسپترون ساده 30
1-18-2- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه) MLP ( 30
1-19- شبکه های عصبی بیولوژیکی 32
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- زمینه تاریخی 36
2-2- مطالعات داخل کشور 37
2-3- مطالعات خارج کشور 48
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- معرفی ایستگاهای مورد مطالعه 54
3-2- مراحل روش تحقیق 55
3-3- روش انجام کار 56
3-4- استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه 57
3-5- معرفی مدل Qnet2000 59 فصل چهارم: نتایج
4-1- معرفی ایستگاهای مورد مطالعه 67
4-1-1- بند بهمن 68
4-1-1-1- نتایج پردازش داده ها در حالت پیش فرض خود نرم افزار 68
4-1-4- پردازش داده ها با توابع محرک مختلف 84
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- ایستگاه بند بهمن 86
5-2- ایستگاه چمریز 87
5-3- ایستگاه درب قلعه 88
5-4- جمع بندی 89
5-5- پیشنهادات 90
منابع و مآخذ
منابع فارسی 92
منابع لاتین 94

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پیشنهادات 95
چکیده انگلیسی 97
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- مشخصات ایستگاه های مورد مطالعه در استان فارس 54
جدول 4-1- مشخصات ایستگاه های مورد مطالعه در استان فارس 67
جدول 2- 4ساختار های استفاده شده در برنامه Qnet 2000 69
جدول4-3 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M1در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 69
جدول4-4 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M2در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 70
جدول4-5 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M3در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 71
جدول4-6 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M1در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 74
جدول4-7 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M2در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 75
جدول4-8 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M3در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 75
جدول4-9 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M1در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 78
جدول4-10 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M2در تکرارهای مختلف و توابع تحریک‌مختلف79
جدول4-11 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M3در تکرارهای مختلف و توابع تحریک‌مختلف79
جدول4-12- ویژگی های مربوط به ساختار بهینه شبکه عصبی برای سایر خوزه های آبخیز 83
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل:1-1- شبکه عصبی 16
شکل 1-2- یک نرون منفرد با یک تابع عملگر Sشکل 18
شکل1-3- عملکرد یک شبکه عصبی 19

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید